0905 913 641, 0907 793 274

betaelektro@betaelektro.sk

Obchodní partneri:


- Obecný Úrad Veľký Cetín

- AB - Stav , s.r.o.

- FN Nitra

- Sventex , s.r.o.

- Verex , s.r.o.

- Hagard : Hall

- Hydromat , s.r.o.

- Mivasoft , s.r.o.