0905 913 641, 0907 793 274

betaelektro@betaelektro.sk

O spoločnosti

Spoločnosť BETA ELEKTRO, s.r.o. je súkromným podnikom so sýdlom vo Veľkom Cetíne. Vznikla dňom 2.1.2007 zo združenia BETA – ELEKTRO. Hlavnou činnosťou spoločnosti Beta Elektro, s.r.o. sú elektromontážne práce, výroba elektrických zariadení, pokládka kábelov, montáž bleskozvodov a odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

 
 

Výroba NN rozvádzačov

Montáž, oprava a údržba

Montáž a oprava bleskozvodov

Odborné prehliadky a skúšky