0905 913 641, 0907 793 274

betaelektro@betaelektro.sk


  • Výroba NN rozvádzačov

  • Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 30kV


  • Montáž a oprava bleskozvodov

  • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení